שלבי הטמעת המודל

הרצאות חשיפה

 • חשיפה ומודעות למצב והמשמעויות הישירות על הילדים ועל העתיד שלהם כבוגרים.
 • העלאת מודעות וחשיפה לכלי ראשוני המספק מוגנות לילדי הבית ביציאה ממנו, לגן, לחברים וכו. כמו כן חשיפה לדרכי מניעה והתמודדות עם מצבים של פגיעה וניצול מיני ואלימות.
 • חשיפה לקורס הדרכה להורים.

קורס הדרכה להורים

 • הדרכת הורים למוגנות ילדים בבית ומחוצה לו. כיצד להעניק שכבת הגנה מפני פגיעות והתעללות.
 • כלים בסיסיים לשיח מקדם מוגנות במצבי גילוי ומשבר.
 • כלים בסיסיים להתבוננות קהילתית – הילד בקבוצת הילדים וקבוצת הילדים וההורים הסובבים את המשפחה.
 • כלים בסיסיים לתמיכה והכוונה בחברי הקהילה הקרובה – כיצד לתמוך ב"שכן" בעת גילוי ומשבר.
 • כלים להקמת קהילה יוזמת תהליך שינוי למוגנות.
 • שילוב אגפי הרשויות המקומיות.

ליווי הקהילות השונות ליוזמה ויצירת שינוי פנים קהילתי והרחבת הפרויקט

 • הקמת מערך תמיכה קהילתי.
 • הקמת מערך מעורבות מקצועי – סבתות מוגנות.
 • הקמת מערך תמיכה וגיבוי לפעילי השטח.

הקמת מערך הדרכה ותמיכה מקצועי לפעילי השטח ולסבתות

 • מרכזי הכשרה ארציים.
 • שיתופי פעולה עם מכללות ואוניברסיטאות.
 • שפה אחידה לפעילות.
 • שילוב האגפי הרשויות המקומיות.

קיימת חשיבות להחלת המודל בכל קהילה מתוך הקהילה כדי לשמור על השפה והנורמות הנהוגות בה, יחד עם יצירת שינוי תודעתי בקרב הקהל לשיח יוזמה ופעולה בנושא.