הרבה פעמים שואלים אותי מה זאת אומרת עסק חברתי? מה זה אומר לעבוד בדיאלוג פתוח?
הנה תשובה חלקית ומלאה לשתי השאלות האלה.

המשמעות של ״לעבוד בדיאלוג פתוח״ היא שאנחנו עדיין עובדים על יישום העקרונות של המודל בסביבת עבודה רגישה לטראומה, בנוסף זה אומר שאנחנו עושים את זה בחשיבה משותפת. הנושא שאנחנו עובדים עליו מאוד רגיש ומאוד מורכב. הוא נובע  מתוך טראומה, ולכן אנחנו חייבים לעבוד בצורה רגישה לטראומה.

חלק מהפעילות שלנו, וחלק מהא.נשים שאנחנו עובדים איתם או מולם עברו טראומות מורכבות בילדותם. חלקם חשפו זאת וחלקם לא חשפו. חשוב לנו לאפשר להן/ם מקום עבודה מוגן.העשיה הדיאלוגית שלנו הינה קודם כל פנים ארגונית, ורק לאחר מכן חוץ ארגונית.

יישום שבע העמודי התווך של הדיאלוג הפתוח

מענה מיידי – אנחנו משתדלים לתת מענה לכל מי שמבקש ליצור אתנו קשר, לקבל עזרה או להזמין אותנו להרצאה. גם בין חברי הצוות אנו נותנים מענה מהיר ולא משאירים איש באוויר. 

פרספקטיבה של רשת תמיכה – סירות הצלה פועל ממקום קהילתי, בהדרכה של ההורים ובהקמה של קהילות כרשתות תמיכה, ועובד פנים ארגונית בצורה של רשת תמיכה. כלומר, תמיד עובדים בצוות, שבו מינימום של שני א.נשים. עבודה בצוות מאפשרת ריבוי קולות, ויותר מזה – מאפשרת גיבוי. העבודה מורכבת ושוחקת, ומכיון שהרבה מאנשי הצוות שעובדים איתנו שרדו בעצמם טראומות מורכבות, יש מהם שיחוו תקופות פחות טובות ופחות נעימות, ויש תקופות שקשה להתרומם מהן ונמצאים במקום שחור, ולכן יש צוות שמגבה ומאפשר רגע ליפול, ואז לקום ולהתאושש, ומעבר לזה מקום עבודה שלא נעלם, או מגיב לצורך האישי רגע להעלם.

גמישות וניידות – אנחנו מגיעים לכל הארץ, אנחנו מוצאים את הנקודות הנוחות לעבודה המאפשרת מרחב מוגן עבור העובדים שלנו. עם חלק מהפונים אלינו נפגש בבתי קפה ועם חלקם בפארק.

אחריות – אנחנו לוקחים אחריות על הנושא שאנחנו מעבירים ועל האנשים שצורכים מאיתנו את המידע. יש לנו אחריות ליצור את המרחב ואת המקום להציף את הקושי, הן מבחינה פנים ארגונית והן מבחינה חוץ ארגונית, גם כאשר פונים אלינו לקבלת עזרה שלא תחת הגג של סירות הצלה אנו דואגים להפנות לגורמים מתאימים, ואף מוודאים מתן מענה הולם על ידי הגורם הקולט.

סבילות לאי ודאות – אנחנו עובדים בסביבה לא ודאית, מבחינה פנים ארגונית וגם חוץ ארגונית. מה שמאפשר לנו להתמודד הוא הכנה לפני פגישות והדרכה אחרי פגישות. אנחנו מנהלים הרבה דיאלוגים ויוצרים הדרכה פנים ארגונית רחבה, שעוזרת לנו להתמודד גם עם קולות שמורכב לנו להתמודד איתם או שלא שמענו אותם במהלך העבודה.

המשכיות – כאשר צוות מסויים מתחיל תהליך הוא מלווה אותו עד הסוף ואין העברה לצוותים אחרים באמצע התהליך. העבודה בצוותים מאפשרת לחלק מהצוות להתחלף במקרה הצורך, ועדיין לשמור על המשכיות הידע.

דיאלוגיזם – אנחנו עובדים בשקיפות ובריבוי קולות כלומר, גם כאשר אנחנו חושבים שאנחנו יודעים משהו אנחנו מקפידים לשמוע קולות נוספים ולהרחיב את יריעת הקולות ככל שניתן, ובהקשבה מאוד גבוהה. יש תפקידים, יש היררכיה והיא שטוחה עד כמה שניתן. יש מקום לכל העוסקים במלאכה להשמיע את קולם, במיוחד כשהם רבים. שיח שאינו שם סימני קריאה בסוף משפט אלא סימני שאלה, ושיח המאפשר הבעת דעה בכל שלב – גם ברגע האחרון.

כל אלה מאפשרים לנו לתת לכל מי שפעיל אצלנו, לרבות מי שבתפקיד "בכיר" לבטא את עצמו גם בעת קושי מבלי להישאר לבד או לחוש שהוא חורג ממקומו, וגם למי שאינו בכיר וזקוק לביטוי עצמי מבלי לחוש שמקומו מאויים. 
בנוסף גם כאשר מישהו זקוק למרחב וזמן לתהליכים אישיים יש לו את המרחב ואת המקום לפעול על פי יכולותיו וכוחותיו. 

בהמשך נרחיב על 12 עקרונות היסוד.
ניתן לקרוא בהרחבה על העקרונות במאמר זה