פסיכותרפיה בגישת עדות מסייעת – מחזור אוק'!

הקורס שילמד אותך

להקשיב כמו שמעולם לא הקשבת,

לשמוע דברים שמעולם לא שמעת

ולתת כמו שמעולם לא נתת!