השתלמות מדריכי הורים למוגנות

יש מדריך הורים ויש מדריך הורים עם התמחות במוגנות!

לעשות את אותו דבר עם ערך רב יותר

שלושה כלים פשוטים שאף אחד לא לימד אותם
עד היום!